Kāpēc nedrīkst aizmirst par uzņēmuma pārvaldības digitālajiem aspektiem?

Ikviena biznesa pārvaldība ir grūts un atbildīgs darbs, jo jādomā par ļoti daudzām lietām un svarīgām niansēm. Tāpēc uzņēmums ir veiksmīgs un ar nākotnes perspektīvām tikai tad, ja tā vadībā ir gudrs cilvēks, kurš spēj sapulcināt labākos speciālistus no vajadzīgajām nozarēm. Un katrā uzņēmumā vajadzētu būt arī zinošam digitālajam speciālistam, kurš spētu organizēt uzņēmuma interešu realizāciju digitālajā sfērā.

Jautājums, kāpēc tas ir tik svarīgi, ir loģisks. Bet arī atbilde ir tikpat loģiska. Digitālie jautājumi uzņēmumu pārvaldībā šobrīd ir izšķiroši svarīgi, jo šo varam dēvēt par digitālo un interneta laikmetu. Tehnoloģijas un risinājumi, ko izmanto interneta vidē, nosaka ļoti lielu daļu uzņēmuma veiksmes un panākumu. (more…)

FacebookTwitterGoogle+Share
Learn More

Ārstu kongresi un semināri – nozīmīgs medicīnas attīstības elements

Daudzās profesijās spēja veiksmīgi un efektīvi strādāt balstās uz ilgstošām studijām, praksi un plašu zināšanu apguvi, jo darbs ir ļoti atbildīgs. Un viena no šādām jomām ir medicīna. Ārstiem ir jāmācās gandrīz desmit gadus, lai varētu patstāvīgi strādāt ar pacientiem. Tomēr ar šo mācību laiku jau arī nekas nebeidzas, jo medicīna ir mainīga nozare, kurā strauji ienāk dažādi jauninājumi, tehnoloģiju risinājumi, jauni preperāti un pētījumi, kas pirms vairākiem gadiem vēl pat nevienam prātā neienāca. Tāpēc viens no svarīgiem faktoriem, kas ļauj visiem ārstiem papildināt savas zināšanas, apgūt jaunākās tehnikas un darba metodes, uzzināt par efektīvām ārstēšanas pieejām, sekot visām jomas aktualitātēm, ir ārstu kongresi, konferences un semināri.

Starptautiskas pieredzes pārņemšana

pieredzeĀrsti pulcējas un savā starpā dalās aktuālākajā informācijā savas specialitātes ietvaros, jo tādā veidā var izzināt dažādus jautājumus ļoti detalizēti, iedziļināties specifiskās tēmās. Vadošie jomas speciālisti parasti uzstājas ar saviem ziņojumiem, tāpat tiek prezentēti jaunākie pētījumi, medikamenti un sniegti modernāko medicīnas ierīču apskati. Jaunākie nozares speciālisti šādā veidā uzkrāj pieredzi un zināšanas, var konsultēties ar zinošiem un respektabliem speciālistiem. Kongresi un konferences parasti apvieno gan vietējos, gan ārvalstu speciālistus, ļaujot pārņemt attīstītāko valstu pieredzi, jo ne visās valstīs medicīna un tehnoloģijas ir vienādā attīstības līmenī.

Labs ārsts vienmēr mācās

Veselības aprūpes iestādes izvēlas speciālistus, kurus pieņemt darbā. Tāpat arī saviem speciālistiem piedāvā dažādas attīstības iespējas – došanos uz starptautiskām konferencēm, apmācībām un pieredzes apmaiņā uz citām valstīm, vadošajiem institūtiem. Tādā veidā iestādes pacienti var būt pārliecināti, ka viņi dodas pie zinošiem un pieredzējušiem speciālistiem, kuri pārzina savas jomas aktualitātes, seko medicīnas attīstībai pasaulē un vienmēr saviem pacientiem piedāvā progresīvāko ārstēšanas pieeju.

Katra veselības aprūpes iestāde, kas vēlas nopietni konkurēt medicīnas pakalpojumu sniegšans jomā, parūpējas par to, lai pacientiem būtu pieejami pēc iespējas plašāka spektra speciālisti. Dažās jomās pat vairāki, jo tiem ir lielāks pieprasījums. Viens no šādiem speciālistiem ir ginekologs. Iestādēs parasti strādā ne viens vien ginekologs, jo pacienšu plūsma ir intensīva. Un šis ir viens no speciālistiem, kuriem  profesionalitāte un jaunāko tendenču pārzināšana ir ļoti būtiska, jo topošie vecāki ir ļoti prasīgi pret izvēlēto speciālistu, meklē atsauksmes un tikai tad izvēlas ārstu, pie kura stāties grūtniecības uzskaitē.

Medicīnā arī ir aktuāla konkurence

konkurence Profesionalitāte un jaunāko ārstniecības metožu pārzināšana ir viens no veidiem, kā ārsti var savai iestādei vai privātpraksei piesaistīt vairāk pacientu, jo cilvēki instinktīvi meklē zinošākos speciālistus, kas katra pacienta situācijā iedziļinās individuāli, spēj atrast labāko pieeju un sasniegt labāko rezultātu. Veselības aprūpes jomā ir aktuāla konkurence, tāpēc iestādēm savs ārstu kolektīvs jāveido no labiem speciālistiem, kuri vienmēr gatavi papildināt savas zināšanas un strādāt saskaņā ar jaunākajām pasaules tendencēm medicīnā. Tas liecina par patiesu savas profesijas mīlestību un vēlmi pacientiem piedavāt pašus efektīvākos risinājumus.

 

 

Rīgā vienkopus daudzus lieliskus ārstus un savas jomas speciālistus varat meklēt visās vca.lv poliklīnikās.

Learn More

Biroja darbs mūsdienās nav iespējams bez interneta

Mūsdienās cilvēki strādā visdažādāko veidu darbus, kas parasti ir piemēroti tieši viņiem. Protams, ka katrs vienmēr meklēs ko tādu, ar ko iespējams nomaksāt visu rēķinus un vēl pats sev un saviem tuvajiem varēs nopirkt ko jauku, tomēr es domāju, ka darbam vajadzētu būt tādam, uz kuru tiek iets ar prieku un kurš patiešām no sirds aptīk.

Jo ne velti ir taču teiciens, ka cilvēkam, kurš dara to, kas viņam patīk, nekad nebūs jāstrādā. Jo tā tas arī ir, ja darīt o, kas tev patīk, tad tu to darīsi tā pat, pluss ir vienīgi tāds, ka vienlaikus tev par to arī maksās, vai neizklausās pēc pasakas? (more…)

Learn More

Biroja autoparks – tā nozīme uzņēmuma sasniegumos

Savā blogā es runāju par dažādām tēmām, kas saistītas ar darba organizēšanu birojā, biroja pārvaldību, projektu vadību, dažādiem līdzekļiem, kā panākt, lai darbs noritētu efektīvāk. Tie ir jautājumi, kas tiek risināti vairāk vadības līmenī, bet izpildīti visos uzņēmuma līmeņos. Tomēr laika gaitā esmu sapratis, ka, ja runa ir par uzņēmuma un tā darbinieku efektivitāti, tad svarīgi ir ļoti daudzi procesi un lietas. Un šajā reizē es gribētu parunāt par to, cik svarīgs ir uzņēmuma autoparks.

Lielākā daļa cienījamu un labi pelnošu uzņēmumu saviem darbiniekiem nodrošina uzņēmuma transportu, ko izmantot darba vajadzībām. Tas ir savā ziņā reprezentācijas auto, arī ļauj darbiniekam šo amatu vērtēt kā iekārojamu, jo var saņemt savā rīcībā uzņēmuma automašīnu, nav vajadzības nolietot savu personīgo. Daudzos amatos, kas saistīti ar atrašanos kustībā, braukšanu pie klientiem, partneriem, tas ir ļoti būtiski. (more…)

Learn More

Ja komandā trūkst kāda posma

Projektu vadība ir ļoti aktīvs darbs, kur liela nozīme ir visai komandai. Tai jābūt saliedētai, organizētai un darboties spējīgai. Ir ļoti svarīgi, lai komandā cilvēki spētu uzticēties viens otram, paļauties viens uz otru un kopīgiem spēkiem atrast dažādus risinājumus. Taču dzīve ir dzīve un gadās daudz neparedzētu situāciju, kas var komandas darbu ja ne gluži apturēt, tad darba tempus tas samazina pavisam noteikti. Proti, komandā strādā cilvēki un gadās, ka kādā brīdī vienam no komandas dalībniekiem sanāk saslimt. (more…)

Learn More