Komunikācija un tās nozīme

Saprotams, ka dažāda veida darbu veikšanas un mērķu sasniegšanas pamatā ir daudzi un dažādi faktori. Tas nozīmē to, ka pilnīgi visus no tiem ņemt vērā ir ļoti grūti. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs protam izšķirt tās lietas, kam šajā sakrā ir vislielākā nozīme. Un tad ir iespējams lielāko daļu uzmanības koncentrēt tieši uz šo faktoru sakārtošanu. Tāda veidā ir iespējams patiešām spēcīgu pamatu visam tam, kas ir saistīts ar kaut kāda darbu veikšanu. Tas viss šķiet pavisam pašsaprotami. Un tomēr man ir nācies novērot to, ka ir daudzas izteikti nozīmīgas lietas, kam cilvēki vienkārši aizmirst pievērst uzmanību.

Vēl jo vairāk, tās lietas par kurām tik bieži tik pilnība aizmirst ir tās, kas ir jebkāda darba pašos pamatos. Un to visu es skaidroju ar to, ka cilvēki šos jautājumus, pavisam vienkārši, uztver pilnībā pašsaprotami. Un skaidrs, ka tad, kad mēs uz dažādām lietām sākām skatīties šādā veidā, mēs ikdienā tām sākam pievērst arvien mazāk uzmanības. Jo tā vien šķiet, ka viss jau tāpat notiek un notiks tieši tā, kā tam ir jānotiek. Bet realitāte izrādās pavisam savādāka. Un galu galā viss beidzas ar to, ka atsevišķi ļoti nozīmīgi jautājumi tiek risināti pavisam zemā kvalitātē, vai vēl jo vairāk, netiek risināti vispār.

Šeit tad arī sāk rasties dažādas problēmas, kas jebkura darba veikšanu var ietekmēt ļoti nopietnā un jūtamā līmenī. Saprotams, ka tas viss tad arī ietekmē darba gala rezultāta kvalitāti. Lūk, tāpēc ir svarīgi saprast to, ka mums ir jāsāk jau laicīgi domāt par visām tām lietām, kas ir pamatā tam darbam, ko mēs veicam. Un īpašu uzsvaru šajā sakrā es vēlos likt uz tiem jautājumiem, kas tā vien šķiet pilnīgi pašsaprotami. Vai šajā sakarā ir iespējams minēt kādu labu piemēru, kas labāk paskaidrotu šāda veida faktoru ietekmi uz darba veikšanu? Nav šaubu, ka ir! Un viena no šādām lietām ir komunikācija.

komanda

Lūk, tā vien šķiet, ka komunikācija ir pilnīgi pašsaprotama lieta, kas jebkura darba veikšanas laikā notiek arī tad, kad par to netiek tā īpaši domāts. Tomēr patiesība ir gluži savādāka. Jo kā izrādās, mēz bieži vien pilnībā aizmirstam par to, ka vajadzētu veikt informācijas apmaiņu ar citām iesaistītajām personām. Un šeit arī rodas pirmās nepilnības komunikācijas veikšanā. Ar to es domāju to, ka pat pilnīgi vienkāršas situācija netiek nodota informācija par to, kā darba veikšana ir attīstījusies un kas ir tās lietas, kam vajadzētu pievērst rūpīgāku uzmanību. Ja cilvēks par to nav informēts, rodas jau nākošās problēmas darba izpildē.

Un tā tas var turpināties arī vēl tālāk. Informācija aizvien netiek nodot tām personām, kam tā būtu vajadzīga un problēmas darba procesā kļūst arvien nopietnākas. Galu galā, tas var izraisīt arī lielu, ilgtermiņa problēmu rašanos. Un šāda veida problēmu atrisināšana jau ir ievērojami sarežģītāka. Turklāt to risināšana var prasīt papildu resursu izdevumus, kas, protams, ir viena no tām lietām, no kā vajadzētu izvairīties.

Tieši tāpēc ir svarīgi, ka mēs par šādām šķietami vienkāršām lietām neaizmirstam. Un šeit nu varu teikt arī to, ka komunikācija vispār ir neatņemama augstas kvalitātes darba veikšanas sastāvdaļa. Turklāt šo faktoru ievērošana ne tikai uzlabos gala rezultāta kvalitāti, bet arī atvieglos jūsu pašu darbu.

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *