Sociāla uzņēmējdarbība – bizness, kas strādā cilvēku labā

Sociāla uzņēmējdarbība – bizness, kas strādā cilvēku labā

Iedziļinoties dažādās tēmās par uzņēmējdarbību, tās efektīvu pārvaldību, darba organizāciju, interesējoties par aspektiem, kas saistīti ar biznesa pievienoto vērtību un cilvēku kā svarīgāko elementu tajā, esmu nonācis pie tēmas par sociālo uzņēmējdarbību. Biju par to dzirdējis, bet tā nopietnāk tajā iedziļinājos tikai nesen. Un biju pārsteigts par šo kustību, kas visā pasaulē vēršas plašumā. Arī Latvija nav izņēmums. Sociālā uzņēmējdarbība kļūst arvien izpatītāka. Tāpēc gribēju par to pastāstīt arī jums – mana bloga lasītājiem. Jo pēc savas pieredzes varu teikt, ka cilvēki par to zina ļoti maz. 

Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

idejaSociālās uzņēmējdarbības pamatā ir griba risināt kādu sabiedrībā aktuālu sociālu problēmu. Tai ir jāskar kāda sociāli neaizsargātāka sabiedrības grupa. Ar uzņēmējdarbības metodēm tiek meklēti risinājumi šai problēmai, atbalstot kādu sabiedrības daļu, palīdzot integrēties, uzlabot dzīves kvalitāti, palīdzot iesaistīties darba tirgū. Parasti sociālās uzņēmējdarbības rezultātā tiek ražotas preces vai piedāvāti pakalpojumi. Mērķis ir risināt sociālo problēmu, nevis vairot uzņēmuma peļņu, jo visi ienākumi tiek ieguldīti atpakaļ uzņēmuma attīstībā, kā arī novirzīti sociālās problēmas risināšanai.

 

 

 

Kādas problēmas risina sociālā uzņēmējdarbība?

problēmu risinašanaVisā pasaulē sociālie uzņēmumi pievēršas ļoti dažādām tēmām – nabadzībai, nevienlīdzībai, sieviešu un bērnu tiesībām, došībai un izglītībai. Katrā valstī droši vien tas sociālais kontekts ir cits. Bet ir arī tādi sociālie uzņēmumi, kas spējuši pat aptvert ne tikai savu valsti, bet kļūt par kustību, kas rezonē daudzās valstīs. Problēmu klāsts, kuru risina sociālie uzņēmumi, ir plašs:

  • cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbināšana, viņu pašpietiekamība, ļaujot iekļauties sabiedrībā;
  • bērnu  no nabadzīgām un maznodrošinātām ģimenēm drošība, izglītība, veselība, saturīga brīvā laika pavadīšana, sniedzot viņiem atbalstu, organizējot aizraujošas nometnes pusaudžiem un bērniem, rehabilitējošas un pat dziedinošas nometnes pusaudžiem un bērniem, kuri cietuši no vardarbības;
  • senioru ikdienas dzīves atvieglošana, viņu nodarbinātības un sociālās iekļautības jautājuma risināšana, kurai sociālie uzņēmēji piedāvā dažādas idejas;
  • jauno un vientuļo māmiņu atbalsts, ļaujot viņām apvienot darbu ar bērnu audzināšanu, piedāvāt iespējas attīstīt sevi, mazinot riskus nokļūt nabadzībā, depresijā.

Šie ir tikai daži piemēri, jo problēmu un iespējamo risinājumu ir daudz. Katrai to tām ir vajadzīgs uzņēmīgs cilvēks, kurš tic, ka var izdoties un nedomā tikai par savu personīgo labumu. Sociālā uzņēmējdarbība ir labdarība, kas tiek īstenota ar uzņēmējdarbības instrumentiem.

Daži piemēri

Latvijā par zināmiem un veiksmīgiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem var saukt Lude, kas no audumu atlikumiem un atgriezumiem rada lupatu deķus un paklājus, darbā tiek iesaistīti seniori; MAMMU aksesuāri, kas ar elastīgu darba grafiku un iespēju strādāt no mājām nodarbina māmiņas, kurām bērna auklēšana jāapvieno ar darbu. No pasaules piemēriem varētu minēt TOMS apavus. Uzņēmuma pamatā ir vēlme palīdzēt pasaules nabadzīgajiem cilvēkiem. Pa katru nopirkto TOMS apavu pāri uzņēmums vienu pāri ziedo kādam, kuram tas ir nepieciešams.

Kāpēc tas ir tik svarīgi?

Kas mani šajā sociālās uzņēmējdarbības idejā tik ļoti uzrunāja? Tas, ka biznesam var būt arī cilvēcīgā seja, ka uzņēmējs savu zināšanu un darbaspēju potenciālu var vērst uz to, lai palīdzētu pasaulei apkārt kļūt labākai. Un tas ir arī veids, kā dziedināt mūsu tik materiālo un neiejūtīgo sabiedrību, ka cilvēka un indivīda vērība nav zudusi, ka mums līdzās ir tik daudz cilvēku, kuri dzīvo daudz savādāk, ka mēs varam viņiem palīdzēt ar pavisam vienkāršu žestu – pirkumu vai pakalpojuma izmantošanu. Tā ir mūsu izvēle ar pievienoto vērtību.

Atbalsts sociālajiem uzņēmējiem

Sociālā uzņēmējdarbība kļūst arvien populārāka, tā saņem atbalstu arī valstiskā līmenī. Sociālie uzņēmēji var izmantot dažādus atbalsta mehānismus – biznesa inkubatorus, mentorus, finansējuma piesaisti un citas lietas, kas palīdz attīstīt sociālo uzņēmumu. Latvijā šajā jomā ir vēl daudz iespēju izvērst uzņēmējdarbību, tāpēc arī daudz vairāk tiek stāstīts un skaidrots par šo uzņēmējdarbības veidu. Tas noteikti ir uzrunājis arī mani. Ar interesi un apbrīnu esmu sācis iedziļināties daudzu sociālo uzņēmumu stāstos. Tie tiešām uzrunā un rada vēlmi rīkoties.

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *